Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Vĩnh Phúc

Theo quy định của Luật sở hữu Trí tuệ Việt Nam thì Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm 3 nhóm quyền cơ bản:

+ Quyền tác giả: Luật sở hữu Trí tuệ bảo hộ (bảo vệ) các tác phẩm văn học nghệ thuật; các tác phẩm ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, các cuộc biểu diễn... Mọi sự sáng tạo hợp pháp của các tác giả đều được bảo hộ về tính nguyên gốc của tác phẩm mà tác giả đó sáng tạo ra được thể hiện dưới các hình thức khác nhau trong đời sống;

+ Quyền sở hữu công nghiệp, gồm: Nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh doanh và chỉ dẫn địa lý. Đây là một trong những quyền quan trọng bậc nhất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại hoặc sản xuất, cũng như đối với các tác giả là các nhà khoa học, nhà quản lý có những phát minh, sáng kiến trong quá trình nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;

+ Quyền đối với giống cây trồng, giống vật nuôi: Sự phát triển của công nghệ sinh học sẽ tạo ra các cây, con giống có khả năng kháng lại sâu bệnh, bệnh tật. Quá trình nghiên cứu giống cây trồng sẽ được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ cho nhà nghiên cứu (tác giả) hoặc đơn vị sở hữu các giống cây trồng đó.

Công ty Luật An Bình xin cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn và thực hiện đăng ký quyền sở hữu Trí tuệ như sau:

1. Đối với nhãn hiệu hàng hoá:

– Thực hiện việc phân nhóm nhãn hiệu hàng hóa dự kiến đăng ký và tiến hành việc tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký đối với nhãn hiệu. Trường hợp, nhãn hiệu hàng hóa mà quý khách dự định đăng ký gây trùng với nhãn hiệu đã đăng ký Luật Việt Tín sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện việc điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin để nâng cao khả năng đăng ký nhãn hiệu.

– Tư vấn giúp khách hàng các thủ tục, giải pháp pháp lý cũng như hướng dẫn khách hàng sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luât

– Soạn thảo Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giúp khách hàng.

– Đại diện cá nhân, cơ quan, tổ chức sở hữu tài sản trí tuệ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cũng như trực tiếp thay mặt khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

2. Đối với Sáng chế/giải pháp hữu ích

– Tiến hành việc tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích của khách hàng.

– Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cho khách hàng.

– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích và trực tiếp xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh đối với quá trình đăng ký.

– Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng bằng đốc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

3. Đối với kiểu dáng công nghiệp

– Hỗ trợ khách hàng trong việc tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp.

– Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết để thực hiện việc đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp.

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp. Xử lý các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu có).

– Tư vấn giúp khách hàng trong việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp một cách phù hợp và hiệu quả đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

4. Đối với bí mật kinh doanh

– Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký đối với bí mật kinh doanh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

– Tư vấn việc đăng ký bí mật kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hỗ trợ việc soạn thảo Hồ sơ, chuẩn bị tài liệu cần thiết để khách hàng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh.

– Thực hiện việc đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thay mặt khách hàng tiếp nhận kết quả, thực hiện việc sửa đổi và bổ sung hồ sơ, liên hệ với chuyên viên thụ lý Hồ sơ để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh.

– Hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc sử dụng bí mật kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

5. Đối với Bản quyền tác giả

– Tư vấn miễn phí cho khách hàng khả năng và phạm vi đăng ký bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;

– Giúp khách hàng kiểm tra tính hợp pháp của những giấy tờ, tài liệu mà khách hàng cung cấp; lập hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả nhanh chóng, đúng với quy định của pháp luật; Chuẩn bị các văn bản, tài liệu giấy tờ cần thiết.

– Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bản quyền tác giả, tư vấn giúp khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký bản quyền tác giả.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

Luật sư:  VŨ TRƯỜNG HÙNG

Hotline: 0915.101.880 – 0984.638.890

Website: http://luatsuvinhphuc.com.vn

Địa chỉ: Số 58, Phố Hoàng Công Phái, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.


Tin tức liên quan

10-05-2018
Lượt xem: 308

Giao diện website là một sản phẩm trí tuệ được công ty thiết kế website sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các công ty thiết kế website đều chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ giao diện website cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, để quyền sở hữu được công nhận, khách hàng cần phải tiến hành đăng ký bản quyền website với Cục sở hữu trí tuệ để được cấp giấy chứng nhận và từ đó hợp thức hóa quyền sở hữu của mình đối với giao diện website.

07-06-2018
Lượt xem: 282

Theo Văn phòng luật sư Vĩnh Phúc, sáng chế (invention) là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Nếu có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp, có thể đăng ký để được cấp "Bằng độc quyền giải pháp hữu ích" với thời hạn độc quyền là 10 năm; nếu thỏa mãn thêm điều kiện "có trình độ sáng tạo", có thể đăng ký để được cấp "Bằng độc quyền sáng chế" với thời hạn độc quyền là 20 năm. Nhiều tập đoàn công nghiệp quốc tế đã xúc tiến việc đăng ký các sáng chế liên quan đến phần mềm của họ tại Việt Nam (có thể tra cứu tại www.noip.gov.vn). Trong tiến trình hội nhập, có thể nói các sáng chế liên quan mới thực sự là hệ xương sống của ngành công nghiệp phần mềm.

19-12-2017
Lượt xem: 424

Để đảm bao mỗi cá nhân, tổ chức có thể đảm bảo được quyền lợi hợp pháp trong các sáng tạo của mình, Công ty tư vấn Luật An Bình cung cấp những dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ sau:

31-05-2018
Lượt xem: 313

Văn phòng luật sư Vĩnh Phúc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam, để khách hàng có thể hiểu hơn về luật sở hữu trí tuệ nói chung cũng như thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về Hồ sơ đăng kí bản quyền tác giả như sau:

09-12-2017
Lượt xem: 621

Công ty tư vấn Luật An Bình cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh và tốt nhất cho quý khách hàng tại Vĩnh Phúc. LH: 0963.929.850

25-06-2018
Lượt xem: 315

– Bạn Hoàng Phương NH ở Từ Sơn: “Thưa Luật sư Vĩnh Phúc, tôi muốn ly hôn với chồng tôi, vậy trước khi ly hôn tôi nên làm gì? Tôi có nên rời khỏi nhà không?“.

– Luật sư Vĩnh Phúc: “ Để bạn hiểu rõ hơn và giúp bạn “có lợi” trong vấn đề ly hôn thì chúng tôi định hướng cho bạn những điều nên làm trước khi ly hôn“.

15-05-2018
Lượt xem: 346

Hiện nay, độ độc đáo, mới lạ nhiều khi quyết định tính sống còn của một sản phẩm khi mới tung ra thị trường. Vì vậy, rất nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm đến vấn đề bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm. Luật sư Vĩnh Phúc  xin trân trọng gửi tới quý độc giả Thủ tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều kiến thức bổ ích và có giá trị với quý vị và các bạn.