Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Vĩnh Phúc

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo. Do vậy cần phải có dịch vụ chuyên nghiệp tư vấn, hoàn tất thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học sao cho nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính pháp lý. Sau đây Luật An Bình xin cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin về thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định và cấp quyết định thành lập; Trường hợp không cấp quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ 1 tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ 1 Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

+ 1 dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc một trong các trường hợp sau: 
-  Các trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
-  Các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp;
-  Các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra và ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Trường hợp không cấp quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c. Thành phần bộ hồ sơ:

- Thành phần bộ hồ sơ:

+ 1 tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu.

+ 1 quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp:

+ 1 nội quy hoạt động của trung tâm.

+ 1 báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động.

+ 1 chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.

+ 1 danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy.

+ 1 các quy định về học phí, lệ phí.

+ 1 chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

d. Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập;

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

Luật sư:  VŨ TRƯỜNG HÙNG

Hotline: 0915.101.880 – 0984.638.890

Website: http://luatsuvinhphuc.com.vn

Địa chỉ: Số 58, Phố Hoàng Công Phái, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.


Tin tức liên quan

12-12-2017
Lượt xem: 944

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo. Do vậy cần phải có dịch vụ chuyên nghiệp tư vấn, hoàn tất thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học sao cho nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính pháp lý. Sau đây Luật An Bình xin cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin về thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.