Dịch vụ kiểm toán nội bộ tại Vĩnh Phúc

Trong điều kiện kinh tế thị trường như chiến trường cạnh tranh khốc liệt, hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi phải chắc trong thì mới thắng được ngoài. Kiểm toán nội bộ chính là công cụ quan trọng và hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát và đánh giá, cũng như củng cố hoạt động một cách hiệu quả.

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là một chức năng độc lập, khách quan nhằm đảm bảo và tư vấn các hoạt động đã được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp một tổ chức thực hiện được các mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị.

Kiểm toán Nội bộ được coi là hàng rào vững chắc của doanh nghiệp vì nó là công cụ hỗ trợ ban giám đốc và hội đồng quản trị kiểm soát hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn, từ đó phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống quản lý.

Kiểm toán Nội bộ có chức năng giám sát, bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và xây dựng các thủ tục kiểm soát cần thiết. Nó đóng vai trò quan sát viên độc lập nhằm bảo vệ giá trị và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy tắc của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ không chỉ giới hạn hướng vào kế toán, kiểm tra các hoạt động tài chính để đảm bảo năng lực cho kế toán mà còn kiểm tra, đánh giá các hoạt động điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ, các hoạt động phi tài chính khác...

Khi doanh nghiệp chủ động trong kiểm toán nội bộ, đồng nghĩa với việc chủ động thiết lập để tận dụng và khai thác những lợi ích từ kiểm toán nội bộ và hoàn toàn có thể từ bỏ thói quen đối phó với quy định của nhà nước.

dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ tại Vĩnh Phúc - Văn phòng luật sư Vĩnh Phúc

Dịch vụ kiểm toán nội bộ là làm những gì?

1. Khảo sát thực tế khách hàng, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán và thống nhất với khách hàng;

2. Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị bao gồm các yếu tố: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro và Giám sát các hoạt động kiểm soát;

3. Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý chung

4. Thực hiện kiểm tra các chu trình nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về bán hàng, phải thu và thu tiền;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về hàng tồn kho, giá thành và giá vốn;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình lương và phải trả người lao động;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản;

5. Kiểm toán khoản mục trọng yếu báo cáo tài chính;

6. Soát xét rủi ro thuế;

7. Trao đổi các tồn tại phát hiện với ban giám đốc;

8. Phát hành biên bản ghi nhớ cho các vấn đề.

Để hiểu rõ hơn về kiểm toán nội bộ cũng như dịch vụ kiểm toán nội bộ ở Vĩnh Phúc của công ty tư vấn Luật An Bình, Quý khách vui lòng liên hệ:

Luật sư:  VŨ TRƯỜNG HÙNG

Hotline: 0915.101.880 – 0984.638.890

Website: http://luatsuvinhphuc.com.vn

Địa chỉ: Số 58, Phố Hoàng Công Phái, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.      


Tin tức liên quan

15-12-2017
Lượt xem: 901

Kiểm toán nội bộ chính là công cụ quan trọng và hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát và đánh giá, cũng như củng cố hoạt động một cách hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về kiểm toán nội bộ cũng như dịch vụ kiểm toán nội bộ của công ty Luật An Bình. LH: 0984.638.890