Hỏi đáp về thành lập công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

Câu hỏi:

Tôi muốn thành lập công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc, không rõ nếu thành lập công ty cổ phần thì chúng tôi có được phép có nhiều người đại diện theo pháp luật không, xin luật sư tư vấn giúp. 

Giải quyết: 

Với vấn đề của bạn, Công ty TNHH Tư vấn doanh nghiệp An Bình đưa ra tư vấn như sau:

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

+ Theo quy định tại khoản 2, điều 13, Luật Doanh nghiệp: “Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, có thể thành lập công ty cổ phần với 2 người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, điều lệ công ty quy định cụ thể về số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện. Đây là quy định mới của Luật Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và bảo đảm cho lợi ích của doanh nghiệp.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

LUẬT SƯ VĨNH PHÚC - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĨNH PHÚC

Luật sư:  VŨ TRƯỜNG HÙNG

Hotline: 0915.101.880 – 0984.638.890

Website: http://luatsuvinhphuc.com.vn

Địa chỉ: Số 58, Phố Hoàng Công Phái, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.


Tin tức liên quan

22-12-2017
Lượt xem: 676

Công ty có thuê 01 nhóm công nhân thời vụ (hợp đồng lao động dưới 03 tháng). Nhóm công nhân này cử ra 01 người đại diện ký hợp đồng với Công ty. Vậy việc kê khai thuế TNCN cho nhóm công nhân này như thế nào?

22-12-2017
Lượt xem: 857

Tôi muốn thành lập công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc, không rõ nếu thành lập công ty cổ phần thì chúng tôi có được phép có nhiều người đại diện theo pháp luật không, xin luật sư tư vấn giúp.