14-12-2017
Lượt xem: 689

Đăng ký bản quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm muốn được bảo hộ theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

13-12-2017
Lượt xem: 816

Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng ký sáng chế nhưng thường gặp khó khăn khi đi làm hồ sơ, thủ tục đăng ký sáng chế.

13-12-2017
Lượt xem: 912

 Đăng ký nhãn hiệu thành công sẽ giúp sản phẩm/ dịch vụ các Quý khách được bảo hộ. Vậy đăng ký nhãn hiệu như thế nào? Luật An Bình xin giới thiệu tới quý khách hàng thủ tục và quy trình đăng ký nhãn hiệu.